آخرین خبر/ قطعه «سنین یادگارین»

اجرایی زیبای گروه رستاک

براساس ملودی قدیمی آذری