آخرین خبر/ رضا صادقی با انتشار این ویدئوی که تیزری از «عاشقی یه طرفه» است نوشت:

اصلا مهم نیست که نفهمید و ندید و ندونست ..
.
اصلا مهم نیست ، که نیست و تنهایى جاش هست ،
.
اصلا مهم نیست ، حسى بود و نفهمید ، حالى بود و ندونست .
.
اصلا مهم نیست یک طرفه جون دادن و انتظار ..
.

زندگیمون شده پر از "مهم نیست" هایی که مهمَن...