آخرین خبر/ تصنیف زیبای آذری «کوچه لره»🎵

با صدای استاد رشید بهبودف🎤

کوچه لره سو سپمیشم

یار گلنده توز اولماسین