آخرین خبر/ تصنیف «از عشق»

خواننده: محمدرضا شجریان

اثری از سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری


دل را فکندم آسان به پایت

سودای مهرش در سر نکردی

سیمین بهبهانی