آخرین خبر/ ساز و آواز استاد حسن کسایی

چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد 
دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد

صفای اصفهانی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar