مشرق/ تظاهرات کنندگان فرانسوی بار دیگر در خیابان‌های این کشور راهپیمایی اعتراض آمیز برپا خواهند کرد تا اعتراضات جنبش جلیقه زردها رسماً وارد سومین ماه متوالی شود. این تظاهرات در نهایت به درگیری بین تظاهرات کنندگان و پلیس فرانسه منجر شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید