ایمنا/ خروش زاینده رود در شرق، زمین هایی که ماه‌ها در انتظارقطره آبی جان می سپردند را حیات بخشید و برای بذرهایی که با امید در دل زمین جا می گیرند، بانگ رویش برآورد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید