فرارو/ دهها کودک در سئول پایتخت کره جنوبی برای راهب شدن سر تراشیده شدند.این مراسم با حضور والدین کودکان و راهبان ارشد معبد Jogye برگزار شد و کودکان از اینکه سرشان توسط راهبان تراشیده شد به گریه افتادند.پسران 5 تا 7 ساله در این معبد حضور می یابند تا تعالیم بودا را فرا بگیرند. آنان حق خروج از معبد را نخواهند داشت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید