میزان/ دیوار بزرگ چین، بزرگ‌ترین دیوار جهان و بزرگ‌ترین معماری باستانی است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید