همگردی/ معبد لمپویانگ که محلی های منطقه به آن پورا لمپویانگ لوهور می گویند، یکی از قدیمی ترین معابد بالی است که در شرق قرار دارد. این معبد یکی از زیباترین مکان ها است که در ارتفاع 1175 متری از سطح دریا واقع شد با 1700 پله برای رسیدن به آن. نوع ساخت این دروازه طوری است که انگار بعد دیگری از جهان هستی یا دنیایی دیگر را نمایش می دهد و یکی از زیباترین مکان های توریستی اندونزی و جهان است .ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید