انتخاب/ مراسم بیست و چهارمین سالگرد نسل کشی مسلمانان سربرنیتسا با حضور مردم بوسنی و هرزگوین و کشورهای دیگر روز پنجشنبه در مرکز یادبود پوتوچاری واقع در شهرستان سربرنیتسا برگزار شد. در این مراسم بقایای 30 قربانی نسل کشی سربرنیتسا در سال 1995 به خاک سپرده شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید