میزان/ پلیس فرانسه در چهل‌وششمین هفته تظاهرات جلیقه زرد‌ها مانند هفته‌های گذشته بار دیگر برای متفرق کردن معترضان به اقدامات خشونت باری مانند استفاده از گاز اشک آور متوسل شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید