ایرنا/ پارک ملت (دیدگاه) در حد فاصل سه راه ادب و دانشگاه علوم پزشکی کردستان واقع شده است.

عکاس: سیدمصلح پیرخضرانیانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید