ایرنا/ برداشت کدو از مزارع روستای دهقاید دشتستان آغاز شد، در شهرستان دشتستان دو نوع کدو به نام های کدو تنبل وکدو کباب کشت می شود. عکس : سیده حلیمه حسینی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید