عصر ایران/ یک معترض ضددولتی در شهر "سانتیاگو" شیلی در بحبوحه اعتراضات در حال خواندن کتاب است.

رویترز


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : عصر ایران