فرارو/ مسابقات سنتی شکار با پرندگان شکاری در روستای کاینار در حومه آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید