اسپوتنیک/ مردی در کنار مجسمه یخی در خاربین چین


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید