مهر/ آوردن مدارک و اسناد استیضاح ترامپ به جلسه (دیروز) سنا برای آغاز روند استیضاح ترامپ


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید