عکسهای زیرخاکی/ شلوغی کلاس های درس در دهه شصتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید