تسنیم/ گورستان سربازان آمریکایی در سفارت سابق آمریکا در تهران موزه استکبار ستیزی در دید عموم شهروندان قرار گرفته است.
محمدحسن ظریف منش

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید