موج/ لباس های محافظتی و شیلد های پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها توسط گروه های جهادی و داوطلب در کارگاه های کوچک تهیه و تولید می شود.

عکاس: محسن ابوالقاسم

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید