تسنیم/ در جلسه امروز وبا عنایت به ابطال شدن نتیجه انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها در سال سوم ازسوی هیئت مرکزی حل اختلاف؛ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در سال سوم در دستور کار اعضای شورای عالی استان‌ها قرار گرفت.

سید محمود حسینی