مشرق/ آستان های مقدس سوریه که به علت شیوع کرونا بسته شده بودند با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد.