مشرق/ یک محیط‌بان تصویری از پرنده گاوچرانک منتشر کرد. ابرکوه، استان یزد
ابوالفضل فلاح زاده