آخرین خبر/ ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده و باعث خشم کاربران آمریکایی گردیده نشان می دهد یک پسر نوجوان سیاه پوست توسط یک افسر سفید پوست در شمال کالیفرنیا دستگیر و مورد ضربات مشت های پلیس قرار می گیرد. افسر سفید پوست الیاس تافونو 14 ساله را مورد ضرب و شتم قرار می دهد سپس بازداشت می کند.