مهر/ ۱۲ نفر از اراذل و اوباش محله اتابک که با درگیری دسته جمعی باعث اختلال در نظم عمومی شده بودند توسط نیروهای کلانتری ۱۳۲ نبرد دستگیر شدند. ۳ نفر از آنها در بیمارستان بستری هستند. از این اراذل و اوباش تعدادی چاقو، قمه و شمشیر کشف شده است.

شهاب الدین قیومی