ایسنا/ کوئنتین تارانتینو، کارگردان مشهور آمریکایی به جمع معترضان سیاست‌های نژادپرستانه حکومت آمریکا پیوست.