مشرق/ معترضان به قتل جورج فلوید وارد ساختمان کار در واشنگتن شدند و خسارات زیادی به لابی این ساختمان وارد کردند.