مشرق/ آماده باش گارد ملی آمریکا برای موج جدید تظاهرات معترضان به قتل جورج فلوید در نقاط مختلف آمریکا.