خبر ورزشی/ بیرانوند در مصاحبه‌ای با خبرورزشی گفته بود «من نوسترآداموس هستم»؛ اظهار نظری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.