مشرق/ فعالان مدنی به نشانه اعتراض به قتل جورج فلوید در میدان تایمز دراز کشیدند.