مهر/ بر اثر انفجار آبگرم کن ساختمانی در خیابان انصار الحسین ( ع) قم و تخریب کامل این ساختمان، دو نفر جان باختند و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
مهدی بخشی سورکی