آخرین خبر/ بازداشت معترضا آمریکایی توسط پلیس در فیلادلفیا