اسپوتنیک/ تصاویری که خبرنگاران در شرایط خطرناک در جریان اعتراضات آمریکا ثبت کرده اند.