ایرنا/ گروه جهادی پزشکی شهید کاظمی آشتیانی با حضور در روستاهای محروم و دور افتاده بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان به اهالی روستاها خدمات رایگان بهداشتی اراده کردند.