باشگاه خبرنگاران/ با شروع تعطیلات آخر هفته، اتوبان تهران در نزدیکی ورودی شهر کرج با ترافیک و ازدحام سنگین اتومبیل مسافران روبرو شده است.

مریم‌سادات هاشمی