آخرین خبر/ دوربین گزارشگر شبکه رادیویی «WBFO» تصاویری را از اعتراضات در شهر بافلو در ایالت نیویورک ضبط کرده که نشان می‌دهد دو افسر پلیس با خشونت یک پیرمرد 75 ساله را هل می‌دهند. این پیرمرد، بعد از به زمین خوردن از پشت سر و شکستن جمجمه‌اش، بی‌حرکت بر روی زمین می‌ماند و نیروهای پلیس حتی بعد از خونریزی از ناحیه سر و گوش وی، به او توجه هم نمی‌کنند. این ویدیو دوباره خشم معترضان امریکا را برانگیخت.