ایرنا/ شهرستان باغملک از هشت دهستان تشکیل شده‌ است که اکثر روستاهای آن با مشکل کم‌آبی مواجه‌اند. آب بیشتر این روستاها به صورت جیره‌بندی و دو تا سه ساعت در شبانه‌روز تامین می‌شود. کیفیت آب این روستاها مورد تایید مردم نیست و اهالی برخی روستاها با تانکر آب شرب مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند. فرسوده بودن خطوط لوله نیز از دیگر مشکلات شبکه آب روستایی باغملک است. به اعتقاد کارشناسان راه اصلی برون‌رفت از این مشکلات، انتقال آب کارون به شهرهای شمال شرق خوزستان است.
علی معرف