ایرنا/ روستا ساحلی میرود در فاصله‌ی دو کیلومتری «بهنمیر» از توابع شهرستان بابلسر قرار دارد که از نعمت دریا برخوردار است. این روزها با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی گردشگران زیادی را بدون توجه به فاصله گذاری اجتماعی در خود میبیند.

راحله حصاری