اسپوتنیک/ در گالری امروز، توجه شما را به عکس‌هایی از سیر نابودی سیاره زمین جلب می‌کنیم.