عصر ایران/ کودک فلسطینی از سوراخ چادر خانه در اردوگاه آوارگان "شاطی" در نوار غزه به بیرون نگاه می‌کند./ شینهوا