میزان/ در کشور مصر جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در داخل ماشین از راننده‌ها تست گرفته می‌شود.