مشرق/ بازگشایی مساجد مصر پس از سه ماه محدودیت‌های کرونایی.

عکس: gettyimages