صدا و سیما/ رباط زنگیچه یکی از منزلگاه‌های کاروان امام رضا (ع) ازمدینه به مرو بوده که در شمال غرب شهر عشق آباد قراردارد. رباط مذکور دارای صحن سرای بزرگ ایوان‌های متعدد، اتاق‌های ویژه مسافرین با امکان بهار خواب و زمستان خواب و.. ظرفیت بالای اسکان، مکان مجزا برای نگهداری چهارپایان، و انبار‌های ذخیره علوفه است، کاروانسرا بگونه‌ای ساخته شده که پیش بینی تمام نیازمندی‌های مسافرین و رهگذران درآن بعمل آمده است.