فرارو/ به‌دنبال آتش‌سوزی قسمتی از یک مزرعه گندم، یک دستگاه خودروی سواری پژو، پارک شده در مجاورت مزرعه گندم، در جاده‌ی خاوران دچار آتش‌سوزی شد.