مهر/ همزمان با دهه کرامت اعضای کاروان معنوی «زیر سایه خورشید» حامل پرچم متبرک بارگاه منور رضوی و هدایای متبرک و با ترکیبی از خادمان و مبلغین در تبریز حضور یافتند. حضور در کارگاه تولید ماسک، آتش نشانی، خانواده شهدا و شیرخوارگاه خانه مداح از جمله فعالیت‌های کاروان «زیر سایه خورشید» در تبریز بود.