جماران/ گربه ای در یک تفرجگاه ساحلی در منطقه باب الودو که به دلیل شیوع ویروس کرونا در قرنطینه است.