فارس/ با توجه به وضعیت نامطلوب کرونا در خوزستان ، برخی از طلاب و گروه های جهادی استان های قم و خراسان رضوی به طلاب جهادی خوزستان پیوستند تا در بیمارستان ‎های اهواز به بیماران کرونایی خدمت کنند و کمک حال کادر درمان باشند.