میزان/ افزایش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان حتی در شب قابل مشاهده می‌باشد.