عطر قرآن/ وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ : إِذَا نَزَلَتْ بِکُمْ شَدِیدَةٌ فَاسْتَعِینُوا بِنَا عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا : هرگاه برای شما پیشامد سختی روی داد، بوسیله ما از خداوند یاری بجوئید، همانطور که کلام او در قرآن است که فرمود: برای خدا، نامهای نیک است؛ خدا را به آن نام‌ها بخوانید!
(مستدرک الوسائل/ج۵/ص۲۲۹)